ارسال عکس،فیلم و متن توسط پیام رسان سروش  و  ایتا با شماره09369783246جهت ارسال عکس،فیلم و متن توسط رایانامهganjesar140@gmail.com از طریق فرم زیر می توانید نظرات خودراارسال نمایید