مجموعه عکس جنگ افزار :: مصطفی61

مصطفی61

یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم