شهید مدافع حرم، غلامرضا سمائی
نام پدر: محمد
تاریخ تولد:10-1-1338شمسی

محل تولد:فیض اباد-تربت حیدریه

ستادگروه توپخانه 61 محرم 

فرمانده توپخانه لشگر5 نصر

تاریخ شهادت : 7-8-1395شمسی

محل شهادت:سوریه-حومه شهر حلب

مزار: حرم مطهر رضوی

شهدای گروه توپخانه 61 محرم