نام پدر: محمد

1338/1/10-فیض اباد 

ستادگروه توپخانه 61 محرم

فرمانده لشگر5نصر

تاریخ شهادت : 1395/8/7

محل شهادت:سوریه-حومه شهر حلب

مزار: حرم مطهر رضوی