یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم

۸۷ مطلب با موضوع «شهدای گردانهای توپخانه وراکت انداز» ثبت شده است

احمدی-حسین

آخری-عباسعلی

اختیاری-زین العابدین

آزرده-عباس

اطمینان-احمد

برادران قندچی-مجتبی

بی یارفدافن-حسن

پائیده - قربان

پریشان ‌توندری‌-حجت

پسندی-غلامرضا

ترک- حمید

تقی زاده بیلندی-علی

تنها-عبدالغنی

جاروبی افتخاری-جواد

حسینی زین ابادی-حبیب

حسینی-احیا

حسنی برگوئی - طیب

حیدری-امین الله

خدادادی مزار-محمدرضا

خانی - حبیب اله

درودی-علی اکبر

رامیار-علی اکبر

رجبی-محمد

رجبیان-محمدعلی

رستم طاهری-نوروز

رضائی کشیزگانی-ابراهیم

رفعتی-محمد

ریحانی-محمد

زنگوئی-محمدعلی

زهانی-محمدحسین

ساعدی بنه گز-غلامحسین

سعیدی قاضلو- امراله

شاکری-محمد

شاکری- رمضان علی

شاهرخی-اسدالله

شم آبادی(رحیمی)-حسین

صابری تولائی - محمود

صالحی-علی

ضمیری بیداری-عباس

عباس زاده بنهنگی-علی رضا

عبادی-سلیمان

عباسی- قربان محمد

عزیزی-محمدرضا

عسگری-محمد

علیجانی-علی

غلامی-محمدهاشم

غلام زاده رودخانه ئی-علی اصغر

فلاحت کار-محمدرضا

فیضی الیاتو-گل محمد

قدیری-قربان علی

قربانی-غلام علی

قربانی-محمدحسین

کامیاب-حسین

کرابی - سیدهاشم

کلاته ای -حیدرعلی

گلستانی-عباسعلی

محمدی پور-حسین

محمدی-علی

محمدی-علی جمعه

محمدپور- حمید

محمدزاده-حسین

محمدی-برات اله

محمودی زاوه - حسین

مشهدی-محمدعلی

میرزازاده- اسماعیل

میرزایی باغان-ابراهیم

میهن پرور-محمدیوسف

نامداری-غلامعلی

نخیلی نژاد-عبدالحسن

نعمتی-علی اکبر

نعمتی- سید ناصر

نوری - رجبعلی

وهاب رجائی-داود

همائی - رمضان

یعقوبی-حسن

یعقوبی جراغلی- بهرام

سلطانی-مهدی

زمانی-حسین

نصیری-عبدالله

خزاعی-محمدحسین

خالقی-محمدعلی

شیرالی-فاضل

مهرجو -غلامحسین

درگاهی-صمد

مسگران کریمی

نجاتی- رضا

محمدی -حسین