مصطفی61

یادواره شهیدان و رزمندگان

مصطفی61

یادواره شهیدان و رزمندگان

مشخصات بلاگ
مصطفی61

تکریم شهیدان به آن است که این ملت هرگز دربرابر سلطه گران سر خم نکنند.

آخرین نظرات

۲ مطلب با موضوع «شهدای مهمان» ثبت شده استشهیدنادر علی اکبرخانی
نام پدر: خانجان

تاریخ تولد: 24-6-1345 شمسی
محل تولد:
تربت حیدریه
تاریخ شهادت : 21-1-1364 شمسی
محل شهادت : هورالعظیم
گلزار شهدا: بهشت عسگری
خراسان رضوی - تربت حیدریه