یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم

۱۳۹ مطلب با موضوع «خیمه گاه شهدا» ثبت شده است

شهید حاج مصطفی تقی جراح

ابراهیم پور - سیدمهدی

اتفاق-حسین

احمدی-حسین

اعلمی-میر علی

آخری-عباسعلی

اختیاری-زین العابدین

آزرده-عباس

اسماعیلی-سیدمصطفی

اطمینان-احمد

الیاسی-بهزاد

ایمانی-محمدرضا

بختیاری-علی

برادران قندچی-مجتبی

بیگدلی - محمدحسن

بی یارفدافن-حسن

پائیده - قربان

پریشان ‌توندری‌-حجت

پسندی-غلامرضا

پناهی-نادر

تدبیری-قربانعلی

ترک- حمید

تقی زاده بیلندی-علی

تنها-عبدالغنی

تجری-علی

ثباتی- غلامحسین

جاروبی افتخاری-جواد

جلالوند-زهدین

جلمبادانی - رمضانعلی

جمال آبادی-رضا

چهکندی- مهدی

حسینی-حسن

حسینی زین ابادی-حبیب

حسینی-احیا

حسنی برگوئی - طیب

حشمتی-علی اکبر

حیدربیگی-علی اکبر

حیدری-امین الله

خدادادی مزار-محمدرضا

خالقی-محمدعلی

خانی - حبیب اله

خزاعی-محمدحسین

داودی-عباس

درگاهی-صمد

درودی-علی اکبر

دریایی-محمدرضا

دلاور-عباس

ذاکری اسفیوخی-حسین

رامیار-علی اکبر

رجبی-محمد

رجبیان-محمدعلی

رستم طاهری-نوروز

رضائی کشیزگانی-ابراهیم

رفعتی-محمد

ریحانی-محمد

زنگوئی-محمدعلی

زمانی-حسین

زهانی-محمدحسین

ساعدی بنه گز-غلامحسین

سعیدی قاضلو- امراله

سفیدگران-رضا

سلطانی-مهدی

سلیمانی-قربانعلی

سمایی-غلامرضا

شاکری-محمد

شاکری- رمضان علی

شاکری مطلق-عبدالرضا

شاهرخی-اسدالله

شجاعی-رجبعلی

شم آبادی(رحیمی)-حسین

شیخی زاده-محمدحسین

شیرالی-فاضل

صابری تولائی - محمود

صالحی-علی

صالح پور-کریم

صدیقی مزینانی- حسن

ضمیری بیداری-عباس

عباس زاده بنهنگی-علی رضا

عبادی-سلیمان

عباسی- قربان محمد

عرفانی حکاک پور-محمدرضا

عربشاهی-سیدحسین

عزیزی-محمدرضا

عسگری-محمد

علیجانی-علی

غلامی-محمدهاشم

غلام زاده رودخانه ئی-علی اصغر

فلاحت کار-محمدرضا

فیضی الیاتو-گل محمد

قدیری-قربان علی

قربانی-غلام علی

قربانی-محمدحسین

قره خانی-امیر علی(امید)

قیری بیدایی-عباس

کاظمی-رمضان علی

کاغذلو-علی اکبر

کامیاب-حسین

کریمی- علی

کرابی - سیدهاشم

کشوری دوغائی - ابراهیم

کلاته ای -حیدرعلی

گلستانی-عباسعلی

لطفی قرائی- غلامرضا

محمدی-محمود

محمدی پور-حسین

محمدی-علی

محمدی-علی جمعه

محمدپور- حمید

محمدزاده-حسین

محمدی-برات اله

محمدی -حسین

محمودی زاوه - حسین

مخیلی نژاد- عبدالله

مسگران کریمی

مشهدی-محمدعلی

ملا عبدالله قمصری-مجید

ملک احمدی-حسن

منتظری نجف آبادی- یدالله

مهرجو -غلامحسین

میرزازاده- اسماعیل

میرزائی-ابوالفضل

میرزایی باغان-ابراهیم

میهن پرور-محمدیوسف

نامداری-غلامعلی

نامنی - فریدون

نجاتی- رضا

نخیلی نژاد-عبدالحسن

نصیری-عبدالله

نعمتی-علی اکبر

نعمتی- سید ناصر

نور محمدی هدک-عزیزالله

نوری - رجبعلی

نیک فر-رضا

وثوقی-سیدحبیب اله

وهاب رجائی-داود

همائی - رمضان

یعقوبی-حسن

یزدی-حسین

یعقوبی جراغلی- بهرام

اسلاید شو