یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم

۵۴ مطلب با موضوع «با همرزمان» ثبت شده است

آلبوم عکس کاظم ادبی

آلبوم عکس ماشاالله عابدی-آماد و پشتیبانی

آلبوم عکس امیری-مخابرات

آلبوم عکس مرحوم محمدتقی تسویه چی -قاری برجسته قران-پاسدار وظیفه-مخابرات- 1366

آلبوم عکس نجف زاده

آلبوم عکس براتعلی بابایی

آلبوم عکس ایرج لشگری-پاسداروظیفه -مخابرات-سال های1367-1366

آلبوم عکس حسن نوفرستی

آلبوم عکس رضایی فر-مخابرات

آلبوم عکس مهدی رجبی-کاتیوشا

آلبوم عکس محمد عامل محرابی(دیده بانی)

آلبوم عکس ابوالقاسم صباغ (گردان155م م)

آلبوم عکس سیدرضا موسوی(گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس شهید علی تقی زاده(گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس محمود اسماعیلیان

آلبوم عکس ناصر علی اکبر خانی(اطلاعات توپخانه)

آلبوم عکس محمد اعتماد (گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس مجید کارپیشه (گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس عبدالله روح الهی (دیدبانی)

آلبوم عکس مهدی فرهادیان (ستاد)

آلبوم عکس شاگردی (ستاد)

آلبوم عکس بیژن عظیمی (عملیات)

آلبوم عکس محسن حاجی آبادی (فرماندهی)

آلبوم عکس سید حسین حسین نژاد (عملیات)

آلبوم عکس پسندیده (گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس مجید محمدی (گردان 20فجر)

آلبوم عکس رسول مظفری (گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس علی نورمحمدی (پشتیبانی)

آلبوم عکس امیر چراغی (دیده بانی)

آلبوم عکس اطهریان (دیده بانی)

آلبوم عکس رضا دانشفر (دیده بانی)

آلبوم عکس بیچرانلو (دیده بانی)

آلبوم عکس سید داود آیتی (دیده بانی)

آلبوم عکس علیرضا رخشانی (دیده بانی)

آلبوم عکس مهدی حامد رحمت (دیده بانی)

آلبوم عکس مهدی سلمانیان (دیده بانی)

آلبوم عکس رضا وطنی (دیده بانی)

آلبوم عکس نصیری (دیده بانی)

آلبوم عکس علی اکبر نیکخو (دیده بانی)

آلبوم عکس هاشمی (گردان24فتح)

آلبوم عکس البرزی (گردان21قدر)

آلبوم عکس حسین آشناگر (گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس حمید تسویه چی (عملیات)

آلبوم عکس علی رحیم زاده (گردان21قدر)

آلبوم عکس حسین ساعی (گردان23نصر)

آلبوم عکس سعید فولادی (گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس محمد فضلی (گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس کمایستانی (گردان20فجر)

آلبوم عکس کیومرثی (گردان پدافند)

آلبوم عکس گلستانی (گردان کاتیوشا)

آلبوم عکس محمود وحدانی (گردان20فجر)

آلبوم عکس همت (مهندسی)

آلبوم عکس مرحوم قصابی (تعمیر و نگهداری توپخانه)

تصاویر گروهی