مصطفی61

یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم

مصطفی61

یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم

مصطفی61
آخرین نظرات

۶۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «من به فرزندانی که پدران شهید خود را هرگز ندیدند، به همسرانی که سنگینی فراق همسر و یار و غمخوار خود را تحمّل کردند، عرض میکنم: عزیزان من! با شهادت عزیزانتان، شما خسارت و ضرر نکردید. عزیزانِ شما اگر از دست شما رفتند، اما در خزانه گرانبهای شهادت الهی، شخصیت‌شان همچنان محفوظ و حاضر و ناظر است. این زندگی میگذرد و همه کس خواهد رفت؛ اما آن کسی سرافراز است و بُرد کرده است که رفتن او از این دنیا، برای مردم و دین و تاریخ و کشورش دستاوردی داشته باشد. چنین انسانی است که خدای متعال او را از ملائکه هم بالاتر دانسته است.» ۱۳۸۰/۰۸/۲۰

 http://s9.picofile.com/file/8355723418/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%DB%8C2.jpg

گلزار شهدا: بی بهره
خراسان شمالی - شیروان
http://s7.picofile.com/file/8379401918/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8355723326/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85.jpg

گلزار شهدا: جنت الشهدا
اصفهان - نجف آباد
http://s7.picofile.com/file/8379087126/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.jpg

گلزار شهدا: حاج بیگی
خراسان رضوی - تربت حیدریه


http://s7.picofile.com/file/8379059892/_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg


http://s6.picofile.com/file/8379059876/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

گلزار شهدا:ریاض الجنه 
آذربایجان شرقی - آذرشهر

http://s6.picofile.com/file/8379089550/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF.jpg

 گلزار شهدا : فخرایران

البرز

http://s9.picofile.com/file/8355723300/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%861.jpg

http://s9.picofile.com/file/8355723292/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

تربت حیدریه-گلزار شهدای روستای اسفیوخ

http://s8.picofile.com/file/8355723576/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C.jpg

http://s9.picofile.com/file/8355723584/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C.jpg
گلزار شهدا: انصار الحسین- قطعه 2
خراسان شمالی - بجنورد

 

 

http://s9.picofile.com/file/8355723634/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

بهشت امام حسن (ع)-گناباد
خراسان رضوی
http://s8.picofile.com/file/8355723434/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg
http://s9.picofile.com/file/8355723442/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg
گلزار شهدا: شم اباد
خراسان رضوی - سبزوار
http://s8.picofile.com/file/8355723476/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86.jpg
گلزار شهدا: خواجه ربیع 
شهر:خراسان رضوی - مشهد
http://s7.picofile.com/file/8379113592/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

خراسان رضوی-زاوه


http://s8.picofile.com/file/8355723234/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8.jpg

گلزارشهدا:زین آباد-گناباد

خراسان رضوی

http://s8.picofile.com/file/8355723692/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF.jpg
مشهد
مزار :گلزار شهدای بهشت رضا قطعه 56-شماره30
http://s9.picofile.com/file/8355723376/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

گلزار شهدای حرم مطهر رضوی

http://s6.picofile.com/file/8380576200/%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

گلزار شهدا: جلمبادان
خراسان رضوی - جوین

http://s8.picofile.com/file/8355723684/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1.jpg
گلزار شهداحرم مطهر بلوک 150
خراسان رضوی - مشهد
http://s8.picofile.com/file/8355723518/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

گلزار شهدا:حرم مطهر
خراسان رضوی - مشهد


http://s8.picofile.com/file/8355723192/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D8%B7%DB%8C%D8%A8.jpg
گلزار شهدا:برگو   
 خراسان رضوی - سبزوار

http://s6.picofile.com/file/8379061550/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%84%D9%88_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8379061484/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%84%D9%88_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1.jpg

گلزار شهدا: رامیان -گلستان

http://s8.picofile.com/file/8355723284/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3.jpg

گلزار شهدا: بهشت زهرا (س)
تهران

http://s6.picofile.com/file/8379061650/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_.jpg


http://s6.picofile.com/file/8379061626/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزار شهدا : امامزاده الازمن 
گلستان

http://s9.picofile.com/file/8355723242/%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1.jpg
گلزار شهدا: بهشت فضل 
خراسان رضوی - نیشابور
http://s8.picofile.com/file/8355723568/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg
گلزار شهدا: دیزبادسفلی 
شهر:خراسان رضوی - مشهد
http://s9.picofile.com/file/8355723592/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

مزار:نوده پشنگ-گناباد

http://s9.picofile.com/file/8355723142/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

مزار شهیدعلی تقی زاده

گلزار شهدا: بهشت رضا(ع)-روستای بیلند
خراسان رضوی - گناباد

 

http://s8.picofile.com/file/8355723500/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

گلزار شهدا: بهشت عسگری 
خراسان رضوی - تربت حیدریه
http://s9.picofile.com/file/8355723384/%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

گلزار شهدا-حرم مطهر رضوی
http://s8.picofile.com/file/8355723368/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

گلزار شهدابهشت رضا (ع)
خراسان رضوی - مشهد

 http://s9.picofile.com/file/8355723134/%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

محل مزار: فردوس

 

 

 

 

http://s7.picofile.com/file/8379062168/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزار شهدا : یافت آباد 
تهران - اسلامشهر

http://s8.picofile.com/file/8355723542/%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88_%DA%AF%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg

گلزارشهدای بهشت رضا(ع)
مشهد
http://s8.picofile.com/file/8355723168/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C1.jpg

http://s6.picofile.com/file/8379407100/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg

مزار:گلزار شهدای نجف اباد قطعه3ردیف11 شماره45

 http://s8.picofile.com/file/8355723668/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزارشهدای بهشت رضا(ع)
مشهد

 

http://s8.picofile.com/file/8355723318/%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg
گلزار شهدا: جزین 
خراسان رضوی - بجستان


http://s7.picofile.com/file/8377600968/%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزارشهدا:امامزاده کابل حسین

تهران ،بخش کن

محله در قاضی

http://s8.picofile.com/file/8355723268/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg
گلزارشهدای بهشت رضا(ع)

مشهدمقدس


http://s9.picofile.com/file/8355723468/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

خراسان جنوبی-فردوس

http://s7.picofile.com/file/8379074876/%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_.jpg


http://s6.picofile.com/file/8379074892/%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86.jpg

گلزار شهدا:گلزارشهدای پایین 
زنجان

http://s8.picofile.com/file/8355723534/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg
گلزارشهدا-حرم مطهر رضوی
http://s9.picofile.com/file/8355723550/%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF.jpg
گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)
تهران


http://s6.picofile.com/file/8379464818/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

گلزار شهدا : خور 
البرز - ساوجبلاغ

http://s9.picofile.com/file/8355723184/%DA%86%D9%87%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C.jpg
گلزار شهدا: چهکندمود
 شهر:خراسان جنوبی - سربیشه
http://s9.picofile.com/file/8355723118/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%86%D8%AF%DA%86%DB%8C.jpg
گلزار شهداحرم مطهر
خراسان رضوی - مشهد
http://s8.picofile.com/file/8355723676/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.jpg
مزار: گلزار جنت الشهدا :قطعه 1- ردیف 9
نجف اباد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:اگر به حکمت مندرج در عید قربان توجه شود، خیلی از راهها برای ما باز میشود. بالاتر از ایثار جان، در مواردی ایثار عزیزان است. حضرت ابراهیم علیه‌السلام در راه پروردگار، به دست خود عزیزی را قربان میکرد؛ آن هم فرزند جوانی که خدای متعال بعد از عمری انتظار به او داده بود. ۱۳۸۹/۰۸/۲۶

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «بانو فرنگیس دلاور با روحیه‌ی استوار و پُرقدرت، و با زبان صادق و صمیمی یک روستایی، و با عواطف و احساسات رقیق و لطیف یک زن، با ما سخن گفته و منطقه‌ی ناشناخته و مهمی از جغرافیای جنگ تحمیلی را به ما نشان داده است. ماجرای قتل و اسارت دشمن به دست این بانوی دلاور هم که خود یک داستان مستقل و استثنائی است. بانو فرنگیس را باید بزرگ داشت.» ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «امام در زمینه‌ی زن هم همین جور بود. امام نقش زنان را فهمید؛ والّا بودند بزرگانی از علما که ما با اینها بگومگو داشتیم، که اصلاً زنها در تظاهرات شرکت بکنند یا نکنند! آنها میگفتند زنها در تظاهرات شرکت نکنند. آن حصار محکمی که انسان به او تکیه میداد، خاطرجمع میشد، تا بتواند در مقابل اینجور نظراتی که از مراکز مهمی هم ارائه میشد، بایستد، حصار رأی امام و فکر امام و عزم امام بود. رحمت خدای متعال تا ابدالآبدین بر این مرد بزرگ باد.» ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «معجزه‌ی انقلاب این است که بعد از چهل سال شما می‌بینید جوان مؤمن مسلمان که نه امام را دیده است، نه انقلاب را دیده است، نه دوران دفاع مقدّس را دیده است، امّا امروز با روحیه‌ی انقلابی، مثل همان جوانِ اوّلِ انقلاب میرود وسط میدان و با علاقه، با احساس مسئولیّت، با شجاعت تمام در مقابل دشمن می‌ایستد.» ۹۷/۹/۲۱

🔹رهبر انقلاب: 

🔹جمهوری اسلامی نیرومند است با معنویتش، با فکرش، با انسان های فداکارش، با ایمانش، با پدر و مادر های مؤمن، با همسر های مؤمن و با جوانان مؤمن. 

🔹کشور را این ها نگه داشته اند؛ نیرومندی انقلاب به وجود یک چنین انسانهایی و یک چنین ایمانهایی است. 

🔹دشمن نمی‌فهمد.