هلیلی از توپخانه لشگر 14 امام حسین(ع):

 شهید تقی جراح درسال 59 یا 60 به همراه سایر برادران جهادسازندگی از جمله شهید عباس سراج و دکتر معمارزاده جهت سازندگی بخصوص حمام روستا های پشتکوه فریدونشهر  به این محل آمده و بنده که 11سال داشتم در روستای خودمان درکلاسهای اموزشی این عزیزان شرکت و در حد توان جهت بعضی کمکها همراه انها در جاده سازی و لوله کشی آب بودم.

دستخطی ازایشان درموضوع خاصی که برای پدرم نوشتن دارم.

بعدها که بنده به خیل برادران توپخانه پیوستم متوجه شدم ایشان چه خدماتی در توپخانه داشتن .ایشان و برادر سراج هردو به شهادت رسیدند.

 بدلیل آماده نبودن مکان برای استراحت برادران جهاد منزل ما که دارای 3 اتاق سنگی و گلی بود 2 تا از اتاقها رو پدرم جهت استراحت و آشپزی برادران دراختیار آنها گذاشت وحدود 3ماه با هم زندگی می کردیم تا اینکه مکان جدیدی احداث و منتقل شدند روحش شاد انشاالله.