سلام علیکم
اینجا پادگان امام علی علیه السلام درلبنان شهر بعلبک و این ساختمان ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درلبنان میباشد آذر ماه سال ۱۳۶۲بود که من در اینجا جلو ستاد با یک خودرو لندرور ایستاده بودم .

درستاد جلسه بود من منتظر فرمانده پایگاه به نام آقای رضایی بودم یک روحانی به نام آقای نجفی اهل عراق به من گفت بیا مرا ببر به شهر بودای،مردم منتظر من هستند برای نماز جماعت ظهر .

من نمی پذیرفتم ایشان خیلی  اصرار کرد و در نهایت قبول کردم که‌ این‌ روحانی را ببرم شهر بودای و برگردم ایشان سوار شد و من رفتم در داخل پادگان خودرو را بنزین زدم از درب پادگان که‌ خارج شدم صدای انفجار بلند شد من ماشین نگهداشتم و پیاده شدیم دیدم چهار هواپیمای اسرائیلی‌ در ارتفاع کم پادگان را بمباران می کنند از جمله همین ساختمان ستاد را که در عکس دیده می شود .دیگه من به‌ شهر بودای نرفتم برگشتم داخل پادگان دیدم چند موشک به ساختمان ستاد اصابت کرده ویک موشک هم در ست در محلی که ماشین من پارک بود اصابت کرده واگر من با اصرار این روحانی از اینجا نرفته بودم خاکستر شده بودم دراین حادثه پانزده تن از پاسداران ایران به شهادت رسیدند
افراد داخل عکس محمود اسماعیلیان و علی غصن حزب الله لبنان

*******

🌷گردان شهید توسلی تیپ ۲۱امام رضا علیه السلام 🌷

  در عملیات بیت‌المقدس که‌ منجربه آزادی خرمشهر شد
فرمانده گردان سردار محمود باقرزاده
جانشین گردان صالح غلامزاده
  فرماندهان گروهان :
فرمانده گروهان یک: محموداسماعیلیان
فرمانده گروهان دو: حسن باقرزاده
فرمانده گروهان سه: ارکانی  
تدارکات گردان: قاسم نامجو وجواد تاج

ِلذا این گردان را به نام شهید توسلی نامگذاری کردیم به دیل اینکه کادرگردان وبعضی نیروهادر چند عملیات قبل از جمله طریق القدس وفتح المبین شرکت کرده وبا تجربه بودند جزء اولین گردان های خط شکن قرار گرفت
درشب اول عملیات گردان ما در منطقه دب حردان ازجنوب اهواز وارد عمل شد با اینکه ما با نیرو ها تا فاصله پنجاه متری عراقی هاپیش رفتیم وآنها متوجه‌ ما نشدند من یک تیر بار چی را با فاصله در سمت چپ ویک تیر بار چی را در سمت راست خودم مستقر کردم ویک ار پی جی زن وبی سیم چی را درکنار خودم بودند ومنتظر دستور ورمز عملیات شدیم به‌ تیر بار چی هاونیروها گفته بودم با شلیک ارپیجی شما هم عملیات راشروع کنید بعد از چند دقیقه رمز عملیات یا علی ابن ابیطالب از بی سیم اعلام شد
و اولین گلوله ار پیجی شلیک شد درگیری شدیدی بین ما وعراقیها ایجاد شد اما متأسفانه لحظاتی بعد دستور عقب نشینی داده امامن اعلام کردم ما نمی توانیم عقب نشینی کنیم وباید به پیشروی ادامه دهیم لحظه ای بعد بی سیم اعلام کرد در صورتیکه عقب‌نشینی نکنید دشمن شما را محاصره کرده وهمه را به‌ اسارت خواهد گرفت وما باچه مشقتی آن شب درمیان باران گلوله‌و آتش تهیه عراق تا روشنایی صبح خودرا به‌ پشت خاکریز نیروهای خودی رساندیم


ِبه دیل اینکه کادرگردان وبعضی نیروهادر چند عملیات قبل از جمله طریق القدس وفتح المبین شرکت کرده وبا تجربه بودند جزء اولین گردان های خط شکن قرار گرفته بود
در ادامه عملیات بیت‌المقدس چند شب بعد در پشت خاکریز نیروهای خودی (نقطه رهائی )در داخل سنگرها نیروها مستقر شده‌ بودند ودعا می خواندند
یادم نیست که‌ دعای توسل بودیا دعای کمیل ان ناله هاویاالله ویا حسین گفتن این رزمندگان اسلام از داخل سنگر ها من آن شب را تشبیه کردم به‌ شب عاشورای امام حسین علیه السلام ویاران با وفایش یک مرتبه صدایی بلند شد گفت گردان شهید توسلی آماده حرکت وفرد دیگری صدا زد اسماعیلیان گروهانت را حرکت بده دستور حرکت داده شد نیروها از داخل سنگرها آمدند بیرون ولحظه خدا حافظی فرا رسید این صحنه هیچگاه از یادم نمیرود عده‌ای سر به‌ سجده گذاشته بودند وگریه می کردند که اشکهای آنها زمین را خیس کرده بود وعده ای سر به آسمان وگریه می کردند وعده ای یگدیگر را در آغوش گرفته وخدا حافظی وگریه می کردند این گریه ها گریه عشق ورسیدن به خدا وامام حسین وشهادت بود بعد از خدا حافظی گردان حرکت کرد به سمت خاکریز های دشمن پس از مدتی که در خشکی حرکت کردیم رسیدیم به‌ نیزارها وابهای روان به حدی که‌ اب تا بالای زانو بود لذا ما بااستفاده از تاریکی
 شب  از میان آب‌های روان وباتلاقها ونیزارهاعبور کردیم ودر کنار جاده اهواز خرمشهر نزدیک سنگر های عراقی‌ مستقر ومنتظر رمز عملیات شدیم حدود ساعت ۱۲ عملیات با رمز مقدس یا علی ابن ابیطالب آغاز شد دقایقی بعد خطوط دفاعی نیروهای عراقی شکسته شد ونیروهای متجاوز عراق با تلفات زیادی عقب نشینی کردند اما بخش کثیری از نیروهای گردان ما(شهید توسلی ) مجروح ویا شهید شدند فرمانده گروهان دو وفرمانده گروهان سه ومسئول تدارکات هم دراین عملیات به‌ شهادت رسیدند وستاد راهیان نور بعد از پایان جنگ درانجاتابلو بزرگی نصب کرده بود ونوشته بود محل شهادت نیروهای گردان شهید توسلیhttp://s12.picofile.com/file/8401676434/image_2020_7_1_12_40_10_251_ZVe.jpg
ازسمت چپ نفر اول شهید حسن باقرزاده. دوم شهید محمد حاجی آبادی. سوم محمود اسماعیلیان. چهار م شهید سید محمد طباطبایی
لشکر ۹۲زرهی اهواز سال ۱۳۶۱قبل از عملیات بیت المقدس

این عکس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۱ قبل از عملیات بیت‌المقدس(فتح خرمشهر ) کنار پل فلزی اهواز گرفته شده
از سمت راست نفرات نشسته ۱کاظم ادبی:۲ کاظم جلیلی ۳....۴محمود باقرزاده ۵صالح غلامزاده
افراد ایستاده ازسمت راست ۱-شهید قاسم نامجو  ۲محمود اسماعیلیان  ۳اکبر صنعتی ۴_سید جواد حسینی ۵ ‐شهید حسن باقرزاده  ۶- جواد تاج
قاسم نامجو و حسن باقرزاده در عملیات بیت‌المقدس به شهادت رسیدند

http://s12.picofile.com/file/8401676442/image_2020_7_1_12_40_6_784_eLY.jpg
نفر ات نشسته ازسمت چپ نفر اول شهید محمد حاجی آبادی نفر دوم شهید حسن باقرزاده
ایستاده ازسمت چپ نفر اول محمود اسماعیلیان  نفر دوم شهید سید محمد طباطبایی

http://s12.picofile.com/file/8401677084/image_2020_7_1_21_49_21_312_HYE.jpg
اهواز سال ۱۳۶۱قبل از عملیات بیت المقدس
از راست نفرات ایستاده
 اول محمود سالاری
دوم محمود اسماعیلیان
 سوم شهید قاسم نامجو
نفرات نشسته از راست جانباز هفتاد درصد سردار حاج محمود باقرزاده
نفردوم شهید حسن باقرزاده