ماشاالله عابدی-شهیدتهرانی مقدم-علی نورمحمدی
از راست نفردوم شهید مصطفی تقی جراح

از چپ نفر اول ماشاالله عابدی


نفر وسط حاج رضا صادقی توپخانه63خاتم(ص)از راست حاجی آبادی-زین العابدین احمدی


فرهادیان-کارپیشه-شهید حاج مصطفی

شهریاری-کارپیشه-مرحوم صفرعلی جعفرینفر سمت چپ دیدبان شهیدعباس دلاور


نفر وسط مرحوم قصابی (تعمیر ونگهداری جنگ افزار)محمد اعتمادایستاده از راست بابایی (آماد وپشتیبانی)