شهید مصطفی تقی جراح، نهم اردیبهشت ۶۵ در سن ۳۲سالگی طی مراحل تکمیلی عملیات والفجر8در شبه جزیره فاو به شهادت رسید. شهید تقی جراح از بنیان گذاران توپخانه سپاه محسوب می شود. او در این فیلم به تشریح حرکت ایران در پرتاب گلوله های منور بر روی شهر بصره می پردازد.