درگذشت پیشکسوت گرامی حاج اصغر تقوایی فر مسئول سابق عملیات قرارگاه ثامن الائمه و گروه توپخانه ۶۱ محرم

http://bayanbox.ir/view/4233527174240310435/image-2020-6-6-0-19-3-115-RHc.jpg


http://bayanbox.ir/view/3851803726174777888/image-2020-6-6-0-19-7-656-AHi.jpg


http://bayanbox.ir/view/3595901717171142584/image-2020-6-6-0-18-36-295-fNk.jpg