شهید حسن غازی اولین فرمانده گروه


از  راست :  سردار زهدی - سردار حاجی زاده - حسین جعفری - محمدرضازهدی - محبوب دلها شهید حسن غازیاز سمت راست: شهید حسن غازی (فرمانده گروه توپخانه ۶۱ محرم و اولین فرمانده گروه موشکی ۱۵ خرداد) – جانباز سید حبیب اعتصامی – شهید مهدی مظاهری فرمانده توپخانه لشکر امام حسین (ع)
شهید مصطفی تقی جراح فرماندهی گروه 1361-1364

حاج شیخ زین العابدین احمدی فرماندهی گروه1365-1371سایر همرزمان
http://bayanbox.ir/view/4233527174240310435/image-2020-6-6-0-19-3-115-RHc.jpg
http://s12.picofile.com/file/8401602268/image_2020_6_29_23_20_43_394_6Pl.jpg
رضا وطنی(دیدبان)-اطهریان(دیدبان)-زین العابدین احمدی-سلمانیان(دیدبان)

1398


سردار نجاتیhttp://bayanbox.ir/view/7849871481962433964/image-2020-6-6-0-18-50-989-yQ2.jpg


http://bayanbox.ir/view/2364409343019821967/image-2020-6-6-0-18-53-325-2fW.jpg


http://bayanbox.ir/view/7917793770547782719/image-2020-6-6-0-18-35-487-G0x.jpg


سردار نورالله کریمی

http://bayanbox.ir/view/6540325805993234803/image-2020-6-6-0-18-55-858-Cum.jpg


http://bayanbox.ir/view/3529059343631749403/image-2020-6-6-0-18-32-764-KNB.jpg
https://s20.picofile.com/file/8446476142/44.jpg


https://s21.picofile.com/file/8446476134/24.jpg


سردار قاسم رسولی

http://s12.picofile.com/file/8401602368/image_2020_6_29_23_21_6_956_3Un.jpg


http://bayanbox.ir/view/3851803726174777888/image-2020-6-6-0-19-7-656-AHi.jpg


https://s8.picofile.com/file/8360461142/image_2018_8_11_14_23_20_403_SIa.jpg


http://bayanbox.ir/view/80599032846039335/image-2020-6-6-0-19-10-389-SST.jpg


سردار عباس خانی

http://bayanbox.ir/view/2996065187763399055/image-2020-6-6-0-18-58-271-xyg.jpg


http://bayanbox.ir/view/4262821083377087148/image-2020-6-6-0-18-59-614-l6F-1.jpg


سردار بنی حسن