نام پدر: محمد
تاریخ تولد: 1-1-1344 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - گناباد
پاسدار-متاهل
فرمانده گردان
تاریخ شهادت : 1-2-1389 شمسی
محل شهادت : رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله علیه
گلزار شهدا: بهشت رضا(ع)-روستای بیلند
خراسان رضوی - گناباد
 
 
 
 
http://s9.picofile.com/file/8355708850/1_1.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8355708868/image_2018_12_25_16_32_38_716_ioj.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://s8.picofile.com/file/8355708984/image_2019_3_22_11_17_27_76_db2.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8355708992/image_2019_3_22_11_17_29_564_liR.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8355709000/image_2019_3_22_11_17_32_844_BDD.jpg
 
http://s9.picofile.com/file/8355709018/image_2019_3_22_11_17_35_445_VSL.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8355709076/image_2019_3_22_11_17_44_632_83T.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8355709068/image_2019_3_22_11_17_44_306_XMM.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8355709034/image_2019_3_22_11_17_37_85_EQD.jpg
 
http://s9.picofile.com/file/8355709042/image_2019_3_22_11_17_39_187_8uZ.jpg
 
 
 
http://s8.picofile.com/file/8355708892/image_2019_3_21_21_49_40_368_W2f.jpg
http://s9.picofile.com/file/8355708950/image_2019_3_22_11_17_25_56_RHT.jpg
 
http://s8.picofile.com/file/8355708934/image_2019_3_21_21_49_59_688_Q73.jpg
http://s8.picofile.com/file/8355708926/image_2019_3_21_21_49_56_995_t7y.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://s9.picofile.com/file/8355708884/image_2019_3_21_21_48_28_305_itb.jpg
 
 
http://s9.picofile.com/file/8355708918/image_2019_3_21_21_49_49_367_yfF.jpg