آنهایی که در این چند سال مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این تکلیف بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش حادثه دور کرده اند، مطمئن باشند که از معامله با خدا طفره رفته اند و خسارت و زیان و ضرر بزرگی کرده اند که حسرت آن را در روز واپسین و در محاسبه حق خواهند کشید که مجدداً به همه مردم و مسئولین عرض میکنم که حساب این گونه افراد را از حساب مجاهدان در راه خدا جدا سازند و نگذارند این مدعیان  امروز و قاعدین کوته نظر دیروز به صحنه ها برگردند. 

امام خمینی رحمه الله علیه


شهید حاج مصطفی تقی جراح، سرداری بود که کودکی هایش را در نجف آباد و در کنار مردم صمیمی و با صفای همین شهر به بزرگی کشاند، اما سالهای زندگی اش پر بود از غربت، چرا که کسی او را نشناخت، تا این که به جمع اشنایان روزگار ملحق شد، حال نیز شاید تنها نام او برای نجف آباد آشنا باشد و ما برای آن‌که این شهید بزرگوار را به عاشقان شهادت بشناسانیم بسیار تلاش کردیم، اما خود میدانیم که برای نگاشتن یک روز از زندگی ایشان هنوز راهی بلند در پیش داریم. 

این کتاب شامل سه بخش با عناوین ذیل میباشد: 

بخش ّ اول: با عنوان »نیم نگاه« به خلاصه زندگینامه شهید پرداخته است.

 بخش ّدوم: 

داستان زندگی شهید از تولد تا شهادت است که البته اتّفاقهای مهم زندگی ایشان مورد نظر قرار گرفته وگلچین شده است.

 بخش ّسوم:

قطعه های ماندگار که شامل: وصیتنامه ، نشان افتخار درجه سه فتح و عکسهای مربوط به شهید است. 

سعی شده در نگارش داستان زندگی شهید، ضمن استفاده از خاطرات خانواده و همرزمان، به اصل خاطره خللی وارد نگردد، البته در بعضی موارد، اسامی به کار رفته در داستانها زاییده ذهن نویسنده است. 

 فاطمه مؤمنی 

 28 ّ صفر، مصادف با رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه واله والسلم 

برابر با 24 بهمن

مشاهده و دریافت