روایتی از داستان مادری که... جسد تکه تکه شده پسرش را "تنها" و با دست هایش دفن کرد

مستند «کفن مشکی» داستان زندگی یک مادر شهید است، بانویی که با عنوان مظلوم ترین مادر شهید شناخته می شود. این زن قهرمان کسی نیست جز مادر شهید یوسف داورپناه که فرزندش در سال ۶۰ به طرز فجیعی توسط حزب دموکرات کومله به شهادت رسید. در این مستند ماجرای شهید شدن یوسف از زبان مادر و دوستان او روایت می شود

شهیدی که امام زاده شد/ روایتی از داستان مادری که جسد تکه تکه شده پسرش را "تنها" و با دست هایش دفن کرد

خبر که آمد یوسف را شهید کرده اند پدرش همان جا دق کرد و جانش را از دست داد، گفته بودند برای تحویل جنازه اش به مقر حزب بیا. به آن طرف رودخانه یعنی مقر حزب دمکرات رفتم، جنازه یوسفم تکه تکه شده بود، انگشت هایش، اجزای بدنش، جگرش...