http://s12.picofile.com/file/8401556834/Copy_3_of_Picture_096.jpg

1361بسیجی در گردان الحدید تیپ21امام رضا(ع) عملیات والفجر مقدماتی منطقه فکه

تیربارچی و نارنجک انداز بودم

http://s12.picofile.com/file/8401599492/38.jpg


http://s12.picofile.com/file/8401557118/Copy_of_Copy_of_Copy_of_Picture_099.jpg
http://s12.picofile.com/file/8401557018/Copy_of_Copy_of_Copy_of_Copy_of_Picture_094.jpg

از راست علی اصغر رضا زاده-احمد پیرزاده-سید رضا موسوی


http://s12.picofile.com/file/8401556550/Copy_2_of_Picture_096.jpg

جیپ متعلق به تیپ ذوالفقار ارتشه که در عملیات با هم ادغام شده بودیم


http://s12.picofile.com/file/8401556550/Copy_2_of_Picture_096.jpg


http://s12.picofile.com/file/8401557542/Picture_099.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401557500/Picture_096.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401557626/Picture_102.jpg


صبحگاه مشترک -در ابتدای ورودم به سپاه در سال 1363 به سپاه بجستان مامور شدم


http://s12.picofile.com/file/8401556700/Copy_3_of_Copy_of_Picture_101.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401556518/Copy_2_of_Copy_of_Picture_101.jpg

نفر وسط سید حسن نقیبی


http://s13.picofile.com/file/8401557442/Copy_of_Picture_102.jpg

 دوره هدایت آتش اصفهان1364 ایستاده از راست :سیدرضا موسوی-شهیدمحمدزاده-شهیدعلی تقی زاده-

نشسته سمت چپ علی اکبر رضایی


http://s12.picofile.com/file/8401557376/Copy_of_Picture_100.jpg

پادگان ابوذر سال 1363 گردان توپخانه قدس

http://s13.picofile.com/file/8401557250/Copy_of_Copy_of_Picture_099.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401557068/Copy_of_Copy_of_Copy_of_Picture_094.jpg

منطقه سومار:از راست فرحبخش-ابراهیم شریفی-محمدپسندیده-سیدرضاموسوی

سال1364


http://s13.picofile.com/file/8401556968/Copy_4_of_Picture_095.jpg


http://s12.picofile.com/file/8401556576/Copy_2_of_Picture_100.jpg

1364/10/30مهران - از راست توکلی زاده-موسوی-دارابی


http://s12.picofile.com/file/8401557476/Picture_094.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401557518/Picture_098.jpg

1364/11/20سه راه جوفیر-گردان21قدر

http://s13.picofile.com/file/8401557034/Copy_of_Copy_of_Copy_of_Copy_of_Picture_098.jpg

1364/11/20سه راه جوفیر خودم فرمانده آتشبار-نفر وسط ابراهیم شریفی


http://s12.picofile.com/file/8401556900/Copy_4_of_Copy_of_Picture_101.jpg

جزیره مجنون1365/12/27

http://s12.picofile.com/file/8401556850/Copy_3_of_Picture_100.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401557368/Copy_of_Picture_098.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401557042/Copy_of_Copy_of_Copy_of_Copy_of_Picture_099.jpg

1365/12/29 اهواز - شط علی-سمت راست روحانی اتشبار حسینی


http://s13.picofile.com/file/8401557326/Copy_of_Picture_095.jpg

سمت راست گلستانی


http://s13.picofile.com/file/8401556534/Copy_2_of_Picture_095.jpg


http://s12.picofile.com/file/8401556726/Copy_3_of_Picture_095.jpg

1365/12/27جزیره مجنون

http://s12.picofile.com/file/8401557568/Picture_100.jpg

1365/12/27 شط علی از راست حسینی-رجایی-علی نژاد-موسوی-ایزدی-کهن


http://s13.picofile.com/file/8401557350/Copy_of_Picture_096.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401557300/Copy_of_Copy_of_Picture_101.jpg


http://s12.picofile.com/file/8401557126/Copy_of_Copy_of_Picture_094.jpg

1365/12/15 اهواز-شط علی راننده سعید زاده- نفر وسط مسئول بهداری- نفر سمت راست حمامی

http://s13.picofile.com/file/8401557100/Copy_of_Copy_of_Copy_of_Picture_098.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401557242/Copy_of_Copy_of_Picture_098.jpg

1365/2/13 اهواز-از راست:جعفرترابی-موسوی-شهیدمحمدزاده-دهقان

http://s12.picofile.com/file/8401557084/Copy_of_Copy_of_Copy_of_Picture_097.jpg

گناباد 1364-مراسم گرامیداشت14خرداد

ازچپ نفر اول:زین العابدین احمدی فرمانده گروه-طالبی-رضا نجف زاده

نفر سمت راست:غلامرضا بهروزی

http://s13.picofile.com/file/8401556476/4.jpg

سال1380 بازدید سردار شهید شوشتری از گروه در تربت حیدریه


http://s13.picofile.com/file/8401513700/image_2020_6_29_23_21_18_977_OCd.JPG

یادواره شهید تقی جراح- نجف آباد -نفر وسط زین العابدین احمدی فرمانده اسبق گروه61


از راست به چپ  علی اکبر خانی.....سیدرضا موسوی ،اسماعیلیان، صادقی،  اسدی، سرهنگ خسروی جانشین فرمانده گروه ، ؟


http://s13.picofile.com/file/8401557218/Copy_of_Copy_of_Picture_097.jpg

شهریور80دوره عقیدتیمشهد مقدس


http://s12.picofile.com/file/8401556468/3.jpg

از راست ایستاده:اسفندی-حسن زاده-اکبری-بدخشان

نشسته:علی اکبرخانی-تقوایی فر-موسوی

جاده مریوان-سقز سال 1386


http://s13.picofile.com/file/8401510126/image_2020_6_29_22_57_11_533_vdv.jpg


http://s13.picofile.com/file/8401510142/image_2020_6_29_22_57_17_222_Tq5.jpg


http://s12.picofile.com/file/8401596100/2_1.jpg

در سال 1364 این عکس را تهیه کردم تا در مراسم شهادتم استفاده کنند اما ظاهرا از سفره پهن شده دفاع مقدس سهمی نداشتم!