شهیدنادر علی اکبرخانی
نام پدر: خانجان

تاریخ تولد: 24-6-1345 شمسی
محل تولد:
تربت حیدریه
تاریخ شهادت : 21-1-1364 شمسی
محل شهادت : هورالعظیم
گلزار شهدا: بهشت عسگری
خراسان رضوی - تربت حیدریه