سید داود آیتی دیدبان گروه در سالهای 1362تا 1364 خاطره ای را از دیدبان شهید مجید قمصری در پادگان ابوذر در سر پل ذهاب کرمانشاه بازگو میکند: 

 

 

 

 

 

 

 

http://s10.picofile.com/file/8396182892/scan00020.jpg

 

http://s11.picofile.com/file/8396182884/scan0011.jpg

 

http://s11.picofile.com/file/8396182850/scan0100.jpg

 

http://s10.picofile.com/file/8396182842/scan0033.jpg

 

http://s11.picofile.com/file/8396182834/scan0014.jpg

 

نشسته از راست شهید قمصری

 

 

 

 

http://s11.picofile.com/file/8396182918/scan0134.jpg

 

http://s11.picofile.com/file/8396182900/scan0045.jpg

 

http://s10.picofile.com/file/8396182818/scan0005.jpg

 

http://s10.picofile.com/file/8396182826/scan0010.jpg

 

http://s10.picofile.com/file/8396182868/scan0166.jpg

 

http://s11.picofile.com/file/8396182876/scan0006.jpg