پیام شهید :
پیام من به امت شهید پرورمان این است که بحق پاسدار خون شهدا باشند و رهنمودهای امام عزیز را همیشه به حاطر داشته باشند و زندگی خود را بر اساس این رهنمودها تنظیم نماید از رفاه¬زدگی دوری جسته و علی¬گونه زندگی کنند تا روح شهدایی همچون جواد از این عمل¬شان شاد گردد. باشد که به مساعدت امام عزیز، ظهور امام زمان (عج) تسریع یابد و مشکلات جوامع اسلامی مرتفع گردد.