از موسسین گردان کاتیوشاامیر شهریاری-مجیدکارپیشه-مرحوم اردستانی

مجیدکارپیشه- ترابی-شهید مصطفی تقی جراحhttp://s2.picofile.com/file/8370110692/127413_444.jpg