شهدای پاسدار:

۱_شهید اطمینان_احمد

۲_شهید تقی زاده بیلندی_علی

۳_شهید تقی جراح_مصطفی

۴_شهید ذاکری اسفیوخی-حسین

۵_شهید سمایی_غلامرضا

۶_شهید شکری مطلق_عبدالارضا

۷__شهید شم آبادی(رحیمی)_حسین

۸_شهید صالحی_علی

۹_شهید محمدی پور_حمید

۱۰_شهید محمدزاده_حسین

 شهدای بسیجی:

۱_شهید اتفاق_حسین

۲_شهید احمدی_حسین

۳_شهید اختیاری_زین العابدین

۴_شهید اسماعیلی_سید مصطفی

۵_شهید الیاسی_بهزاد

۶_شهید ایمانی_محمدرضا

۷_شهید بیگدلی_محمدحسن

۸_شهید بی یارفدافن_حسن

۹_شهید پسندی_غلامرضا

۱۰_شهید رجبی_محمد

۱۱_شهید رضایی گشیزگانی_ابراهیم

۱۲_شهید شجاعی_رجبعلی

۱۳_شهید شیخی زاده_محمدحسین

۱۴_شهید غلامی_محمدهاشم

۱۵_شهید قربانی _غلامعلی

۱۶_شهید قربانی _محمدحسین

۱۷_شهید کامیاب_حسین

۱۸_شهید کرابی _سیدهاشم

۱۹_شهید کشوری دوغائی_ ابراهیم

۲۰_شهید مشهدی_ محمدعلی 

۲۱_شهید ملاعبدالله قمصری _مجید 

۲۲_شهید ملک احمدی_ حسن 

۲۳_شهید میهن پرور _محمدیوسف

۲۴__شهید منتظری_یدالله

۲۵_شهید نیک فر_رضا

۲۶_شهید وثوقی_سیدحبیب الله

۲۷_شهید همائی_رمضان

۲۸_شهید یعقوبی_حسن

۲۹_شهید یعقوبی جراغلی_بهرام

شهدای سرباز:

۱_شهید ابراهیم پور_سیدمهدی

۲_شهید آخری_عباسعلی

۳_شهید آزرده_عباس

۴_شهید برادران قندچی_مجتبی

۵_شهید پائیده_قربان

۶_شهید پریشان توندری_حجت

۷_شهید ترک_حمید

 ۸_شهید تنها_عبدالغنی

۱۹_شهید تجری_علی

۱۰_شهید ثباتی_غلامحسین

۱۱_شهید جاروبی افتخاری_جواد

۱۲_شهید  جلمبادانی_رمضانعلی

۱۳_شهید جمال آبادی_رضا

۱۴_شهید چهکندی_مهدی

۱۵_شهید حسینی زین آبادی_حبیب

۱۶_شهید حسینی_احیا

۱۷_شهید حسنی برگوئی_طیب

۱۸_شهید حشمتی_علی اکبر

۱۹_شهید حیدربیگی_علی اکبر

۲۰_شهید حیدری_امین الله

۲۱_شهید خانی_حبیب اله 

۲۲_شهید داودی_عباس

۲۳_شهید درودی_علی اکبر

۲۴_شهید دلاوری_عباس

 ۲۵_شهید رامیار_علی اکبر

۲۶_شهید رجبیان_محمدعلی

۲۷_شهید رستم طاهری_نوروز

۲۸_شهر رفعتی_محمد

۲۹_شهید ریحانی_محمد

۳۰_شهید زنگوئی_محمدعلی

۳۱_شهید  زهانی_محمدحسین

۳۲_شهید ساعدی بنه گز_غلامحسین

۳۳_شهید سعیدی قاضلو_امراله

۳۴_شهید سفیدگران_رضا

۳۵_شهید سلیمانی_قربانعلی

۳۶_شهید شاکری_محمد

۳۷_شهید شاکری_رمضان علی

۳۸_شهید شارخی_اسدالله

۳۹_شهید صابری تولائی_محمود

۴۰_شهید صالح پور_کریم

۴۱_شهید صدیقی مزینانی_حسن

۴۲_شهید ضمیری بیداری_عباس

۴۳_شهید عباس زاده بنهنگی_علیرضا

۴۴_شهید عبادی -سلیمان

۴۵_شهید عباسی_قربان محمد

۴۶_شهید عرفانی حکاک پور_محمدرضا

۴۷_شهید عربشاهی_سیدحسین

۴۸_شهید عزیزی_محمدرضا

۴۹_شهید عسگری_محمد

۵۰_شهید علیجانی_علی

۵۱_شهید غلام زاده رودخانه ئی_علی اصغر

۵۲_شهید فلاحت کار_محمدرضا

۵۳_شهید فیضی الیاتو_گل محمد

۵۴_شهید قدیری _قربان علی

۵۵_شهید کاظمی_رمضانعلی

۵۶_شهید کاغذلو_ علی اکبر

۵۷_شهید کریمی_علی

۵۸_شهید کلاته ای_حیدرعلی

۵۹_شهید گلستانی_عباسعلی

۶۰_شهید لطفی قرائی_غلامرضا

۶۱_شهید محمدی_علی

۶۲_شهید محمدی_علی جمعه

۶۳_شهید محمدپور_حمید

۶۴_شهید محمدی_برات الله

۶۵_شهید محمودی زاوه_حسین

۶۶_شهید میرزازاده _اسماعیل

۶۷_شهید میرزایی باغان_ابراهیم

۶۸_شهید نامداری_غلامعلی

۶۹_شهید نامنی_فریدون

۷۰_شهید نخیلی نژاد_عبدالحسن

۷۱_شهید نعمتی_علی اکبر

۷۴_شهید نعمتی_سیدناصر

۷۵_شهید نورمحمدی هدک_عزیزالله

۷۶_شهید نوری_رجبعلی

۷۷_شهید نیک فر_رضا

۷۸_شهید وهاب رجائی_داود

سایر شهیدان:

۱_شهید حسینی_حسن

۲_شهید سلطانی_مهدی

۳_شهید میرزائی_ابوالفضل

۴_شهید زمانی_حسین

۵_شهید تدبیری_قربانعلی

۶_شهید محمدی_محمود

۷_شهید نصیری_عبدالله

۸_شهید خزاعی_محمدحسین

۹_شهید قره خانی_امیرعلی(امید)

۱۰_شهید یزدی_حسین

۱۱_شهید مخیلی نژاد_عبدالله

۱۲_شهید خالقی_محمدعلی

۱۳_شهید شیرالی_فاضل

۱۴_شهید مهرجو_غلامحسین

۱۵_شهید پناهی_نادر

۱۶_شهید درگاهی_صمد

۱۷_شهید بختیاری_علی

۱۸_شهید قیری بیدایی_عباس

۱۹_شهید اعلمی_میرعلی

۲۰_شهید دریایی_محمدرضا

۲۱_شهید مسگران کریمی

۲۲_شهید جلالوند_حسین

۲۳_شهید نجاتی_رضا

۲۴_شهید محمدی_حسین