فرماندهی وستاد:
۱_شهید تقی جراح _ مصطفی.فرمانده گروه
۲_شهید سمائی_ غلامرضا.جانشین ستاد

شهدای دیدبان:
۱_شهید الیاسی_بهزاد
۲_شهید بیگدلی_محمدحسن
۳_شهید تجری _علی
۴_شهید دلاور_عباس
۵_شهید سفیدگران_رضا
۶_شهید سلیمانی_قربانعلی
۷_شهید شاکری مطلق_عبدالارضا
۸_شهید صدیقی مزینانی_حسن
۹_شهید عرفانی حگاگ پور_محمدرضا
۱۰_شهید کاغذلو_علی اکبر
۱۱_شهید کریمی_علی
۱۲_شهید کشوری دوغائی_ابراهیم
۱۳_شهید لطفی قرائی_غلامرضا
۱۴_شهید ملاعبدالله قمصری_مجید 
۱۵_شهید ملک احمدی_حسن
۱۶_شهید منتظری نجف آبادی _یدالله

شهدای گردانهای توپخانه و راکت انداز:

۱_شهید تقی زاده بیلندی_علی، فرمانده گردان
۲_شهید محمدزاده_حسین، جانشین گردان قدر
۳_شهید کامیاب_حسین، فرمانده آتشبار
۴_شهید کرابی_سیدهاشم ، فرمانده آتشبار
۵_شهید نعمتی_سیدناصر، جانشین اتشبار
۶_شهید اطمینان_احمد، جانشین آتشبار
۷_شهید جاروبی افتخاری_جواد، جانشین آتشبار
۸_شهید قربانی_غلامعلی، جانشین آتشبار
۹_شهید احمدی_حسین ،هدایت آتش
۱۰_شهید ترک_حمید، هدایت آتش
۱۱_شهید رضائی کشیزگانی_ابراهیم، هدایت آتش
۱۲_شهید مشهدی_محمدعلی، هدایت آتش
۱۳_شهید عبادی_سلیمان، هدایت آتش ، گردان قدر
۱۴_شهید اختیاری_زین العابدین، فرمانده توپ
۱۵_شهید تنها_عبدالغنی، فرمانده توپ
۱۶_شهید درودی_علی اکبر، فرمانده توپ
۱۷_شهید رامیار_علی اکبر، فرمانده توپ
۱۸_شهید زهانی_محمدحسین، فرمانده توپ
۱۹_شهید شاکری_رمضانعلی، فرمانده توپ
۲۰_شهید شم آبادی(رحیمی)_حسین، فرمانده توپ
۲۱_شهید غلامی_محمدهاشم، فرمانده توپ
۲۲_شهید فلاحت کار_محمدرضا، فرمانده توپ
۲۳_شهید قربانی_محمدحسین، فرمانده توپ
۲۴_شهید فیضی الیاتو_گل محمد، فرمانده توپ
۲۵_شهید محمدی پور_حسین، فرمانده توپ
۲۶_شهید محمدی_علی جمعه، فرمانده توپ
۲۷_شهید محمدی_برات الله، فرمانده توپ
۲۸_شهید میهن پرور_محمدحسین، فرمانده توپ
۲۹_شهید یعقوبی_حسن، فرمانده توپ
۳۰_شهید صالحی_علی، فرمانده توپ ، گردان فجر
۳۱_شهید آخری _عباسعلی، خدمه توپ
۳۲_شهید آزرده_عباس، خدمه توپ
۳۳_شهید برادران قندچی_مجتبی، خدمه توپ
۳۴_شهید بی یارفدافن_حسن، خدمه توپ
۳۵_شهید پائیده_قربان، خدمه توپ
۳۶_شهید پریشان توندری_حجت، خدمه توپ
۳۷_شهید حسینی زین آبادی_حبیب، خدمه توپ
۳۸_شهید حسینی_احیا، خدمه توپ
۳۹_شهید حسنی برگوئی_طیب، خدمه توپ
۴۰_شهید حیدری_امین الله، خدمه توپ
۴۱_شهید خدادادی مزار_محمدرضا، خدمه توپ
۴۲_شهید رجبی_محمد، خدمه توپ
۴۳_شهید رجبیان_محمدعلی، خدمه توپ
۴۴_شهید رستم طاهری_نوروز، خدمه توپ
۴۵_شهید رفعتی_محمد، خدمه توپ
۴۶_شهید ریحانی_محمد، خدمه توپ
۴۷_شهید ساعدی بنه گز_غلامحسین، خدمه توپ
۴۸__شهید سعیدی قاضلو_امرالله، خدمه توپ
۴۹_شهید صابری تولائی_محمود، خدمه توپ 
۵۰_شهید عباس زاده بنهنگی_علی، خدمه توپ
۵۱_شهید عزیزی_محمدرضا، خدمه توپ
۵۲_شهید عسگری_محمد، خدمه توپ
۵۳_شهید علیجانی_علی، خدمه توپ
۵۴_شهید قدیری_قربان علی، خدمه توپ 
۵۵_شهید گلستانی_عباسعلی،  خدمه توپ
۵۶_شهید محمودی زاوه_حسین، خدمه توپ
۵۷_شهید غلام زاده رودخانه ئی_علی اصغر، خدمه توپ
۵۸_شهید پسندی_غلامرضا، خدمه توپ _گردان کاتیوشا
۵۹_شهید خانی_حبیب الله، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۰_شهید زنگوئی_محمدعلی، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۱_شهید عباسی_قربان محمد، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۲_شهید کلاته ای_حیدرعلی، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۳_شهید محمدی_علی، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۴_شهید میرزازاده_اسماعیل، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۵_شهید نوری_رجبعلی، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۶_شهید میرزائی باغان_ابراهیم، خدمه توپ
۶۷_شهید نامداری_غلامعلی، خدمه توپ
۶۸_شهید نخیلی نژاد_عبدالحسن، خدمه توپ
۶۹_شهید نعمتی_علی اکبر، خدمه توپ
۷۰_شهید وهاب رجائی_داود، خدمه توپ
۷۱_شهید همائی_رمضان، خدمه توپ
۷۲_شهید یعقوبی جراغلی_بهرام، خدمه توپ
۷۳_شهید سلطانی_مهدی، خدمه توپ
۷۴_شهید زمانی_حسین، خدمه توپ
۷۵_شهید نصیری_عبدالله، خدمه توپ
۷۶_شهید خزاعی_محمدحسین، خدمه توپ
۷۷_شهید خالقی_محمدعلی، خدمه توپ
۷۸_شهید مهرجو_غلامحسین، خدمه توپ
۷۹_شهید درگاهی_صمد، خدمه توپ
۸۰_شهید مسگران کریمی، خدمه توپ
۸۱_شهید نجاتی_رضا، خدمه توپ
۸۲_شهید محمدی_حسین، خدمه توپ
۸۳_شهید نامنی_فریدون،  بی سیم چی
۸۴_شهید مخیلی نژاد_عبدالله، بی سیم چی
۸۵_شهید ثباتی_غلامحسین، بی سیم چی
۸۶_شهید حشمتی_علی اکبر، بی سیم چی
۸۷_شهید وثوقی_سیدحبیب الله، بی سیم چی
۸۸_شهید شاکری_محمد، بی سیم چی ، گردان قدر
۸۹_شهید محمدی_محمود، مخابرات
۹۰_شهید بختیاری_علی، مخابرات
۹۱_شهید شاهرخی_اسدالله، مخابرات
۹۲_شهید نورمحمدی هدک_عزیز الله، مخابرات
سایر رده ها:
۱_شهید ایمانی_محمدرضا، مسئول تعمیر و نگهداری
۲_شهید ابراهیم پور_سیدمهدی، راننده
۳_شهید جمال آبادی_رضا، راننده
۴_شهید صالح پور_کریم، راننده
۵_شهید نیک فر_رضا، راننده
۶_شهید عربشاهی_سیدحسین، قایقران
۷_شهید ذاکری اسفیوخی_حسین، مسئول ترابری
۸_شهید شیخی زاده_محمدحسین، معاون پشتیبانی
۹_شهید شجاعی_رجبعلی، مهندسی
۱۰_شهید قره خانی_امیرعلی(امید)، خدمات اداری_فنی
۱۱_شهید حیدربیگی_علی اکبر، نیروی انسانی
۱۲_شهید اعلمی_میرعلی، پشتیبانی آتش
۱۳__شهید محمدی پور_حمید، گردان قدر
۱۴_شهید اتفاق_حسین
۱۵_شهید اسماعیلی_سیدمصطفی
۱۶_شهید جلمبادانی_رمضانعلی
۱۷_شهید چهکندی_مهدی
۱۸__شهید داودی_عباس
۱۹_شهید کاظمی_رمضانعلی
۲۰_شهید حسینی_حسن
۲۱_شهید میرزائی_ابوالفضل
۲۲_شهید تدبیری_قربانعلی
۲۳_شهید یزدی_حسین
۲۴_شهید پناهی_نادر
۲۵_شهید قیری بیدایی_عباس
۲۶_شهید دریایی_محمدرضا
۲۷_شهید جلالوند_زهدین