مصطفی61

یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم

مصطفی61

یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم

مصطفی61

سردارشهید حاج مصطفی تقی جراح ، فرمانده گروه توپخانه 61 محرم

آخرین نظرات
فرماندهی وستاد:
۱_شهید تقی جراح _ مصطفی.فرمانده گروه
۲_شهید سمائی_ غلامرضا.جانشین ستاد

شهدای دیدبان:
۱_شهید الیاسی_بهزاد
۲_شهید بیگدلی_محمدحسن
۳_شهید تجری _علی
۴_شهید دلاور_عباس
۵_شهید سفیدگران_رضا
۶_شهید سلیمانی_قربانعلی
۷_شهید شاکری مطلق_عبدالارضا
۸_شهید صدیقی مزینانی_حسن
۹_شهید عرفانی حگاگ پور_محمدرضا
۱۰_شهید کاغذلو_علی اکبر
۱۱_شهید کریمی_علی
۱۲_شهید کشوری دوغائی_ابراهیم
۱۳_شهید لطفی قرائی_غلامرضا
۱۴_شهید ملاعبدالله قمصری_مجید 
۱۵_شهید ملک احمدی_حسن
۱۶_شهید منتظری نجف آبادی _یدالله

شهدای گردانهای توپخانه و راکت انداز:

۱_شهید تقی زاده بیلندی_علی، فرمانده گردان
۲_شهید محمدزاده_حسین، جانشین گردان قدر
۳_شهید کامیاب_حسین، فرمانده آتشبار
۴_شهید کرابی_سیدهاشم ، فرمانده آتشبار
۵_شهید نعمتی_سیدناصر، جانشین اتشبار
۶_شهید اطمینان_احمد، جانشین آتشبار
۷_شهید جاروبی افتخاری_جواد، جانشین آتشبار
۸_شهید قربانی_غلامعلی، جانشین آتشبار
۹_شهید احمدی_حسین ،هدایت آتش
۱۰_شهید ترک_حمید، هدایت آتش
۱۱_شهید رضائی کشیزگانی_ابراهیم، هدایت آتش
۱۲_شهید مشهدی_محمدعلی، هدایت آتش
۱۳_شهید عبادی_سلیمان، هدایت آتش ، گردان قدر
۱۴_شهید اختیاری_زین العابدین، فرمانده توپ
۱۵_شهید تنها_عبدالغنی، فرمانده توپ
۱۶_شهید درودی_علی اکبر، فرمانده توپ
۱۷_شهید رامیار_علی اکبر، فرمانده توپ
۱۸_شهید زهانی_محمدحسین، فرمانده توپ
۱۹_شهید شاکری_رمضانعلی، فرمانده توپ
۲۰_شهید شم آبادی(رحیمی)_حسین، فرمانده توپ
۲۱_شهید غلامی_محمدهاشم، فرمانده توپ
۲۲_شهید فلاحت کار_محمدرضا، فرمانده توپ
۲۳_شهید قربانی_محمدحسین، فرمانده توپ
۲۴_شهید فیضی الیاتو_گل محمد، فرمانده توپ
۲۵_شهید محمدی پور_حسین، فرمانده توپ
۲۶_شهید محمدی_علی جمعه، فرمانده توپ
۲۷_شهید محمدی_برات الله، فرمانده توپ
۲۸_شهید میهن پرور_محمدحسین، فرمانده توپ
۲۹_شهید یعقوبی_حسن، فرمانده توپ
۳۰_شهید صالحی_علی، فرمانده توپ ، گردان فجر
۳۱_شهید آخری _عباسعلی، خدمه توپ
۳۲_شهید آزرده_عباس، خدمه توپ
۳۳_شهید برادران قندچی_مجتبی، خدمه توپ
۳۴_شهید بی یارفدافن_حسن، خدمه توپ
۳۵_شهید پائیده_قربان، خدمه توپ
۳۶_شهید پریشان توندری_حجت، خدمه توپ
۳۷_شهید حسینی زین آبادی_حبیب، خدمه توپ
۳۸_شهید حسینی_احیا، خدمه توپ
۳۹_شهید حسنی برگوئی_طیب، خدمه توپ
۴۰_شهید حیدری_امین الله، خدمه توپ
۴۱_شهید خدادادی مزار_محمدرضا، خدمه توپ
۴۲_شهید رجبی_محمد، خدمه توپ
۴۳_شهید رجبیان_محمدعلی، خدمه توپ
۴۴_شهید رستم طاهری_نوروز، خدمه توپ
۴۵_شهید رفعتی_محمد، خدمه توپ
۴۶_شهید ریحانی_محمد، خدمه توپ
۴۷_شهید ساعدی بنه گز_غلامحسین، خدمه توپ
۴۸__شهید سعیدی قاضلو_امرالله، خدمه توپ
۴۹_شهید صابری تولائی_محمود، خدمه توپ 
۵۰_شهید عباس زاده بنهنگی_علی، خدمه توپ
۵۱_شهید عزیزی_محمدرضا، خدمه توپ
۵۲_شهید عسگری_محمد، خدمه توپ
۵۳_شهید علیجانی_علی، خدمه توپ
۵۴_شهید قدیری_قربان علی، خدمه توپ 
۵۵_شهید گلستانی_عباسعلی،  خدمه توپ
۵۶_شهید محمودی زاوه_حسین، خدمه توپ
۵۷_شهید غلام زاده رودخانه ئی_علی اصغر، خدمه توپ
۵۸_شهید پسندی_غلامرضا، خدمه توپ _گردان کاتیوشا
۵۹_شهید خانی_حبیب الله، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۰_شهید زنگوئی_محمدعلی، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۱_شهید عباسی_قربان محمد، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۲_شهید کلاته ای_حیدرعلی، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۳_شهید محمدی_علی، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۴_شهید میرزازاده_اسماعیل، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۵_شهید نوری_رجبعلی، خدمه توپ ، گردان قدر
۶۶_شهید میرزائی باغان_ابراهیم، خدمه توپ
۶۷_شهید نامداری_غلامعلی، خدمه توپ
۶۸_شهید نخیلی نژاد_عبدالحسن، خدمه توپ
۶۹_شهید نعمتی_علی اکبر، خدمه توپ
۷۰_شهید وهاب رجائی_داود، خدمه توپ
۷۱_شهید همائی_رمضان، خدمه توپ
۷۲_شهید یعقوبی جراغلی_بهرام، خدمه توپ
۷۳_شهید سلطانی_مهدی، خدمه توپ
۷۴_شهید زمانی_حسین، خدمه توپ
۷۵_شهید نصیری_عبدالله، خدمه توپ
۷۶_شهید خزاعی_محمدحسین، خدمه توپ
۷۷_شهید خالقی_محمدعلی، خدمه توپ
۷۸_شهید مهرجو_غلامحسین، خدمه توپ
۷۹_شهید درگاهی_صمد، خدمه توپ
۸۰_شهید مسگران کریمی، خدمه توپ
۸۱_شهید نجاتی_رضا، خدمه توپ
۸۲_شهید محمدی_حسین، خدمه توپ
۸۳_شهید نامنی_فریدون،  بی سیم چی
۸۴_شهید مخیلی نژاد_عبدالله، بی سیم چی
۸۵_شهید ثباتی_غلامحسین، بی سیم چی
۸۶_شهید حشمتی_علی اکبر، بی سیم چی
۸۷_شهید وثوقی_سیدحبیب الله، بی سیم چی
۸۸_شهید شاکری_محمد، بی سیم چی ، گردان قدر
۸۹_شهید محمدی_محمود، مخابرات
۹۰_شهید بختیاری_علی، مخابرات
۹۱_شهید شاهرخی_اسدالله، مخابرات
۹۲_شهید نورمحمدی هدک_عزیز الله، مخابرات
سایر رده ها:
۱_شهید ایمانی_محمدرضا، مسئول تعمیر و نگهداری
۲_شهید ابراهیم پور_سیدمهدی، راننده
۳_شهید جمال آبادی_رضا، راننده
۴_شهید صالح پور_کریم، راننده
۵_شهید نیک فر_رضا، راننده
۶_شهید عربشاهی_سیدحسین، قایقران
۷_شهید ذاکری اسفیوخی_حسین، مسئول ترابری
۸_شهید شیخی زاده_محمدحسین، معاون پشتیبانی
۹_شهید شجاعی_رجبعلی، مهندسی
۱۰_شهید قره خانی_امیرعلی(امید)، خدمات اداری_فنی
۱۱_شهید حیدربیگی_علی اکبر، نیروی انسانی
۱۲_شهید اعلمی_میرعلی، پشتیبانی آتش
۱۳__شهید محمدی پور_حمید، گردان قدر
۱۴_شهید اتفاق_حسین
۱۵_شهید اسماعیلی_سیدمصطفی
۱۶_شهید جلمبادانی_رمضانعلی
۱۷_شهید چهکندی_مهدی
۱۸__شهید داودی_عباس
۱۹_شهید کاظمی_رمضانعلی
۲۰_شهید حسینی_حسن
۲۱_شهید میرزائی_ابوالفضل
۲۲_شهید تدبیری_قربانعلی
۲۳_شهید یزدی_حسین
۲۴_شهید پناهی_نادر
۲۵_شهید قیری بیدایی_عباس
۲۶_شهید دریایی_محمدرضا
۲۷_شهید جلالوند_زهدین 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی