مشهد:

گلزار شهدای حرم رضوی :

شهید مجتبی برادران قندچی 

شهید سید ناصر نعمتی 

شهید محمد رضا عرفانی

شهید رضا سفیدگران

شهید غلامرضا سمائی

گلزار شهدای بهشت رضا (ع) :

شهید علی اصغر غلامزاده رودخانه

شهید عزیزالله نورمحمدی

شهیدغلامعلی قربانی

شهید سید حسین عربشاهی

شهید گلمحمد فیضی الیاتو

شهید محمد یوسف میهن پور

شهید محمدعلی مشهدی

شهید غلامحسین ساعدی

شهید داود وهاب رجایی

گلزار شهدای خواجه ربیع:

شهید حسن صدیقی مزینانی

شهید رضا نیک فر

شهید سید حبیب الله وثوقی

شهید جواد جاروبی افتخاری

مشهد :

شهیدعلی جمعه محمدی-بیاوند

شهید علی بختیاری

شهید حسین محمدی

شهید مهدی سلطانی

شهید محمدحسین خزائی

شهید عبدالله مخیلی نژاد 

شهید حسین زمانی

شهید محمد خالقی

نیشابور:

شهید علی کریمی-دیزباد سفلی

شهید محمد شاکری-رئیسی

شهید علی اکبر حشمتی-بهشت فضل

شهیدرمضانعلی کاظمی-بهشت فضل

شهید علی اکبر رامیار-گلبوی سفلی

شهید علی اکبر درودی- درود

شهید رمضانعلی شاکری-باغ جهان

بینالود:

شهید حسین احمدی:بینالود

چناران:

شهید محمدحسین زهانی - بهشت زینب

شهید احمد اطمینان - مغان یا ابقد

سبزوار : 

شهید طیب حسنی برگوئی - برگو

شهید فریدون نامنی - نامن

شهید سید هاشم کرابی -سبزوار

شهید حسین شم آبادی (رحیمی)- شم آباد

برداسکن:

شهیدمحمد عسگری- زیروقت

شهید علی اکبر نعمتی - انابد

شهیدمحمدرضاعزیزی - برداسکن

شهیدنوروز رستم طاهری - برداسکن

شهیدعلی علیجانی-اسلام آباد

شهیدعباس ضمیری بیداری - علی آبادک

مه ولات:

شهیدعلی اکبر حیدربیگی - مهنه

قوچان:

شهیدابراهیم کشوری دوغائی - دوغائی

درگز:

شهیدقربانعلی سلیمانی - سیدعرب

جوین:

شهیدرمضانعلی جلمبادانی-جلمبادان

شهیدرضا جمال آبادی -جمال آباد

کاشمر:

شهیدسیدمهدی ابراهیم پور-فرگ

شهیدمحمود صابری تولایی-تولا

شهیدحسن بی یار فدافن-فدافن 

شهیدمحمد رفعتی-امامزاده سیدحمزه

شهیدحجت پریشان توندری-توندر

خلیل آباد:

شهیدامین الله حیدری-فتح المبین(مزده)

رشتخوار:

شهیدحسین محمدی پور-سعدآباد

تایباد:

شهیدحسین کامیاب-شهرک شهیدبهشتی

شهیدحسین اتفاق-کردیان

تربت حیدریه:

شهیدغلامرضا لطفی قرایی-بهشت عسگری

شهیدغلامحسین مهرجو-تربت حیدریه

شهیدبرات الله محمدی-تربت حیدریه

شهیدحسین ذاکری اسفیوخی-اسفیوخ

شهیدعلی رضا عباس زاده بنهنگی-تربت حیدریه

زاوه:

شهیدحسین محمودی زاوه-زاوه

گناباد:

شهیدعباسعلی گلستانی-نوده پشنگ

شهیدحسین محمدزاده-بهشت سیدحسن

شهیدعلی تقی زاده بیلندی-بیلند

بجستان:

شهید محمدعلی رجبیان-جزین

شهید حبیب حسینی زین ابادی-زین آباد


تربت جام:

شهیدمحمد رجبی-مهدی آباد