1-شهید بهرام یعقوبی چراغلی:1365/12/5

2-شهید علیرضا عباسزاده بنهنگی:1366/12/7

3-شهید علی صالحی:1366/12/7

4-شهید غلامعلی نامداری:1366/12/8

5-شهید جواد جاروبی افتخاری:1366/12/8

6-شهیدمحمد یوسف میهن پرور:1366/12/8

7-شهید غلامعلی قربانی:1365/12/8

8-شهید علی علیجانی:1366/12/8

9-شهید محمد رضا فلاحت کار1366/12/8

10-شهید علی اصغر غلامزاده رودخانه ئی:1366/12/9

11-شهید عباسعلی آخری:1365/12/15

12-شهید مجید ملاعبدالله قمصری:1364/12/16

13-شهیدسید حبیب الله وثوقی:1366/12/16

14-شهید رمضان همائی:1363/12/24

15-شهید محمد علی خالقی:1361/12/25

16-شهید رمضانعلی شاکری:1366/12/26