شهیدعبدالرضاشاکری
نام پدر: حسینعلی
تاریخ تولد: 9-7-1345 شمسی
محل تولد: خراسان شمالی - جاجرم - گرمه 
پاسدار-دیدبان
تاریخ شهادت : 8-2-1366 شمسی
محل شهادت : بانه  
 گلزارشهدا:امامزاده جاجرم
خراسان شمالی - جاجرم

قسمتی از وصیتنامه شهید:

بارالها برای جهاد با کفار مهیا می شوم و به سوی دیار عاشقان حسین(ع) و جایگاهی که فقط در آنجا می توان بسوی یگانه معبود و عاشق خود پرواز  و با او ملاقات نمود می شتابم و فکر میکنم در آنجاست که می توان به آرزوی دیرینه خود که در نماز ها و دعاهایم از خدا می خواستم که آن شهادت در راه اوست برسم و بدانید که هیچ چیز گلوی تشنه مرا سیراب نخواهد کرد جز شهادت در راه خدا.                                                                     والسلام