شهیدعلیرضا عباسزاده بنهنگی
نام پدر: ابوالقاسم
تاریخ تولد: 4-6-1346 شمسی
محل تولد: 
سرباز-خدمه توپ
تاریخ شهادت : 7-12-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت 
گلزار شهدا: بهشت عسگری 
خراسان رضوی - تربت حیدریه