http://s8.picofile.com/file/8355723368/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

گلزار شهدابهشت رضا (ع)
خراسان رضوی - مشهد