گلزار شهدا: بهشت رضا(ع)-روستای بیلند
خراسان رضوی - گناباد
 

 

مزار شهیدعلی تقی زاده