گلزار شهدا: بهشت رضا(ع)-روستای بیلند
خراسان رضوی - گناباد

 

مزار شهیدعلی تقی زاده