http://s8.picofile.com/file/8355723500/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

گلزار شهدا: بهشت عسگری 
خراسان رضوی - تربت حیدریه