http://s8.picofile.com/file/8355723518/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

گلزار شهدا:حرم مطهر
خراسان رضوی - مشهد