وصیت نامه شهید

خواهران و برادران دینى سلام علیکم

شکر خداى را که بر ما منت نهاد و نعمت امام و انقلاب اسلامى را بر ما ارزانى داشت و با حیات دوباره اسلام در عصر جاهلیت جدید ، پرده هاى غفلت و گناه را با توجه به میزان ظرفیت ما از مقابل دیده ها و قلبهاى زدود و فطرتمان را بیدار ساخت تا با الهام از پرتو وحى و ولایت در جهت کمال و عبودیت خداوند حرکت کنیم تا انشاءالله حسنه دنیا و آخرت تحقق پذیرد . البته این آرمان بستگى به میزان شکر ما از نعمات دارد و بهترین مصداق شکر نعمت در موقعیت کنونى ، حفظ و تداوم انقلاب در جهت رسیدن به نظام و عدل اسلامى مى باشد و طبعا این امر احتیاج به آگاهى ، ایثار و شهادت دارد ، بدین جهت با توجه به اولویت جنگ در موقعیت کنونى و فرمان امام مبنى بر شرکت فعالتر از پیش در جبهه ، اینجانب احساس تکلیف کرده و حب و ولایت الهى نیز یاریم نمود تا به جبهه هاى نور علیه ظلمت بشتابم و هیچ بهانه یا توجیه و مشکل به لطف خدا مانع این اقدام نشد