شهیدابراهیم رضائی کشیزگانی
نام پدر: محمد 
تاریخ تولد: 2-3-1343 شمسی
محل تولد: خوزستان - آبادان 
تاریخ شهادت : 26-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
بسیجی-هدایت اتش
گلزار شهدا: جنت الشهدا
 شهر:اصفهان - نجف آباد