شهید عبدالحسن نخیلی نژاد
نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 10-4-1348 شمسی
محل تولد: خوزستان - خرمشهر - خرمشهر
تاریخ شهادت : 12-12-1366 شمسی
محل شهادت : سقز
سرباز-خدمه توپ
گلزار شهدا: خرمشهر 
شهر:خوزستان - خرمشهر