شهید بهرام یعقوبی جراغلی
نام پدر: غیبعلی

تاریخ تولد: 2-12-1344 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - آذرشهر 
تاریخ شهادت : 5-12-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
بسیجی-خدمه توپ 
گلزار شهدا:ریاض الجنه 
آذربایجان شرقی - آذرشهر