امروزمان را مدیون خون پاک 7 ستاره از شهدای ششم بهمن  ماه می باشیم


شهید حبیب اله خانی
نام پدر: قدرت

تاریخ تولد: 7-4-1346 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 10-11-1365 شمسی
محل شهادت : هورالهویزه 
سرباز- خدمه توپ -قدر
گلزار شهدا: کرکی
خراسان شمالی - جاجرم