غلامرضا لطفی قرائی
نام پدر: لطف اله

تاریخ تولد: 25-5-1346 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 24-3-1367 شمسی
محل شهادت : ماووت
سرباز - دیده بان
گلزار شهدا: بهشت عسگری (مفقود)
خراسان رضوی - تربت حیدریه