علی کریمی
نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: 7-2-1345 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 21-2-1366 شمسی
محل شهادت : بانه -کربلای10
سرباز-دیده بان
گلزار شهدا: دیزبادسفلی 
شهر:خراسان رضوی - مشهد