محمود صابری تولائی
نام پدر: برات اله

تاریخ تولد: 3-5-1345 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - کاشمر - کاشمر
تاریخ شهادت : 9-10-1365 شمسی
محل شهادت : بهمن شیر 
سرباز-خدمه توپ
گلزار شهدا: تولا 
خراسان رضوی - کاشمر