شهید غلامحسین مهرجو

فرزند : عباس

شهادت :1370/2/16

خرمشهر

سرباز-خدمه توپ

مزار شهید :تربت حیدریه