شهید رجب نوری
نام پدر: مظفر
تاریخ تولد: 1-10-1346 شمسی
محل تولد: خراسان شمالی - جاجرم - شوقان
تاریخ شهادت : 10-11-1365 شمسی
محل شهادت : هورالهویزه 
سرباز-خدمه توپ -قدر
گلزار شهدا: چهارچوبه 
شهر:خراسان شمالی - جاجرم