نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 2-1-1338 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 19-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه -کربلای10
پاسدار-فرمانده توپ 
گلزار شهدا: سعداباد
خراسان رضوی - رشتخوار