برات اله محمدی
نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 1-1-1345 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 14-5-1367 شمسی
محل شهادت : خرمشهر 
سرباز-فرمانده توپ 
گلزار شهدا: حاج بیگی
خراسان رضوی - تربت حیدریه