علی اصغر غلام زاده رودخانه ئی
نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد: 1-2-1345 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 9-12-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت 
سرباز-خدمه توپ 
گلزار شهدا:بهشت رضا
خراسان رضوی - مشهد