امراله سعیدی قاضلو
نام پدر: قسمت علی

تاریخ تولد: 1-2-1344 شمسی
محل تولد:  آذربایجان شرقی
تاریخ شهادت : 13-11-1364 شمسی
محل شهادت : جزیره مجنون
عملیات بدر
سرباز - خدمه توپ 
گلزار شهدا: قره‌قانلو 
آذربایجان شرقی - میانه