حسن بی یارفدافن
نام پدر: علی اکبر 
تاریخ تولد: 2-8-1346 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - کاشمر - کاشمر
تاریخ شهادت : 4-4-1366 شمسی
محل شهادت : بانه-نصر4
بسیجی-خدمه توپ
گلزار شهدا: فدافن 
خراسان رضوی - کاشمر