نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 4-8-1346 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 1-2-1366 شمسی
محل شهادت : بانه -کربلای10
سرباز-خدمه توپ
گلزار شهدا: انابد
خراسان رضوی - بردسکن