عزیزاله نورمحمدی هدک
نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 9-9-1325 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 24-11-1364 شمسی
محل شهادت : فاو 
بسیجی-مخابرات 
گلزار شهدا: بهشت رضا 
شهر:خراسان رضوی - مشهد