محمد ریحانی
نام پدر: غلام حسین

تاریخ تولد: 18-6-1347 شمسی
محل تولد: خراسان شمالی - شیروان - شیروان
تاریخ شهادت : 22-4-1367 شمسی
محل شهادت : ماووت
سرباز-خدمه توپ 
گلزار شهدا: بهشت حمزه شیروان
 شهر:خراسان شمالی - شیروان